Strona główna » Wiza do Indii

Wiza do Indii

by Bartek
wiza do Indii

Jeden z najludniejszych i największych krajów świata kusi, onieśmiela, szokuje i powoduje, że niektórzy będą tam jeździć na okrągło. Innym wystarczy jednorazowa przygoda. Możesz być w dowolnej z tych grup, ale wiza do Indii jest wymagana od turystów z Polski. Dobra informacja – robimy wszystko online. Zła – nie każde z pól jest wystarczająco jasno opisane. Z tego właśnie powodu powstała nasza instrukcja dotycząca ubiegania się o wizę turystyczną. Mamy nadzieję, że informacje tu zamieszczone pozwolą bardziej komfortowo i szybko przejść cały proces.

Wiza do Indii – gdzie i jak zacząć?

Jest tylko jedna oficjalna strona internetowa, na której ubiegamy się o różne rodzaje wiz wjazdowych: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. To jest początek każdego procesu, a także miejsce, w którym będziemy mogli sprawdzić czy nasza wiza do Indii jest już gotowa. Skupimy się na najbardziej popularnej aplikacji, a więc wizie turystycznej 30-dniowej.

Tutaj z dostępnych opcji wybieramy Apply here for e-visa i przechodzimy do pierwszej strony składania wniosku.

wiza do indii, główna strona internetowa do aplikowania
Główna strona aplikacji wizowej

Czego potrzebuję?

 • Skan strony paszportu:
  • Chodzi wyłącznie o plastikową stronę ze zdjęciem i danymi osobowymi, bez sąsiadującej papierowej;
  • Wymagany format pliku pdf o maks. rozmiarze 300 KB;
 • Zdjęcie paszportowe:
  • Minimalny rozmiar to 350×350 px ale może być większy (np. 800×800 px) przy zachowaniu proporcji boków 1:1 (kwadrat);
  • Waga zdjęcia nie może przekraczać 1 MB i musi być zapisane w formacie jpg;
  • Zdjęcie musi być kolorowe i prezentować twarz bez nakrycia głowy czy okularów przeciwsłonecznych (zwykłe są dozwolone);
  • Nie jest wymagane zdjęcie profesjonalne, stąd wystarczy zrobić je samodzielnie nawet telefonem z samowyzwalaczem (i ewentualnie błyskiem);
  • Tło powinno być jasne i jednorodne, bez wzorów – idealnie nadaje się do tego biała ściana lub podobna;
  • Instrukcja nakazuje, aby twarz zajmowała 50-60% kadru, ale w naszym przypadku było to nieco więcej i nie mieliśmy problemów. Co więcej, Bartek miał dość przekrzywioną głowę i też było OK.
  • Zdjęcie nie może być poprawiane, retuszowane czy poddawane obróbce innej niż w celu lepszego ukazania szczegółów. Najlepiej po prostu zadbać o dobre warunki oświetleniowe i nie bawić się potem w obróbkę.
 • Karty płatniczej, ponieważ cały proces kończy się wniesieniem opłaty (wysokość w kolejnym akapicie) za rozpatrzenie wniosku:
  • Opłata nie jest zwracana w przypadku negatywnej decyzji. Teoretycznie to trochę loteria, ale w 95% przypadków wiza zostanie przyznana;
  • Do kosztu wizy doliczana jest prowizja operatora płatności: 2,5% jeśli płacimy kartą, 3,5% w przypadku PayPal;

Na co zwrócić uwagę?

 • Wiza do Indii jest wydawana na 30 dni, przez co należy rozumieć:
  • Od dnia uzyskania ETA mamy 30 dni na wjazd do kraju. Nie ma zatem po co się spieszyć i składać aplikację 3 miesiące wcześniej. Na dodatek, ewentualne przesunięcie lotu o dzień lub dwa także może spowodować, że nasza aplikacja złożona dokładnie 30 dni przed przyjazdem stanie się nieważna. Złotym środkiem wydaje się okienko 2-3 tygodni przed wizytą;
  • Wiza do Indii upoważnia do wjazdu na teren kraju na okres nie dłuższy niż 30 dni, choć to oficer graniczny podejmuje tę decyzję wbijając stempel do paszportu;
  • W treści promesy wizowej występuje zwrot double (podwójny) i oznacza on możliwość dwukrotnego wjazdu do Indii. Jest to pomocne gdy np. ten kraj odwiedzamy w locie transferowym do innego ALE wszystko musi się odbyć w widełkach 30 dni (czyli np. lot na Malediwy lub do Nepalu przez Indie);
  • Koszt naszej wizy (stan na 2024) wynosi 10 USD w okresie kwiecień-czerwiec lub 25 USD w miesiącach lipiec-marzec. Wersja roczna wielokrotnego wjazdu to koszt 40 USD;
 • Wypełniając kolejne formularze nie należy używać polskich znaków, nawet jeśli np. nasze nazwisko w paszporcie takowe ma;
 • Jeśli masz dwa imiona lub dwuczłonowe nazwisko wpisz oba, ale zachowaj odstęp między nimi (np. Anna Maria) i nie używaj łączników „-” (np. Kowalski Nowak);
 • Wcześniej opisane pliki ze skanem paszportu i zdjęciem nazwij (unikając polskich znaków i przerw) w sposób ułatwiający ich późniejsze skatalogowanie, np. passport-anna-nowak.pdf.
 • Aplikacja pozwala na cząstkowe zapisywanie postępu, ale lepiej jest wypełnić wniosek za jednym podejściem. Zdarzyło nam się, że system wprowadzonych informacji nie zapisał pomimo skorzystania z tej opcji. Składając wniosek od razu takiego problemu nie mieliśmy.

1. Wiza do Indii – podstawy

wiza do indii, podstawowe informacje o wizie, pierwsza strona aplikacji
Pierwsza zakładka wniosku wizowego

Cały proces zaczyna się dość klasycznie, od podania podstawowych informacji dotyczących podróży:

 • Nationality/Region: z rozwijanej listy wybieramy „POLAND”.
 • Passport Type: jeśli jesteś tzw. zwykłym turystą wybierz „ORDINARY PASSPORT”.
 • Port of Arrival: ETA (a więc nasza wiza online) jest ważna praktycznie wyłącznie przy przekraczaniu granicy drogą powietrzną. Należy zatem wybrać stosowne lotnisko z listy dostępnych (zapewne New Delhi, Mumbai albo Kalkuta).
 • Date of Birth: nasza data urodzenia.
 • Email ID: To chyba nie wymaga tłumaczenia. Adres email należy podać także w kolejnym okienku dla sprawdzenia poprawności danych.
 • Visa Service: To pole dopiero teraz pokaże ukryte opcje, z których wybieramy interesujący nas typ wizy, a więc:
  • eTourist Visa (for 30 days);
  • System wymaga doprecyzowania celu wizyty. W naszym przypadku zaznaczamy opcję „TOURISM,RECREATION,SIGHT-SEEING”, która definiuje klasyczne zwiedzanie.
 • Expected Date of Arrival: System oczekuje, że podamy planowaną datę przyjazdu do Indii. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to dzień rozpoczęcia podróży z Polski ale dzień lądowania w Indiach = dotarcia do granicy.

W kolejnych pozycjach przepisujemy kod bezpieczeństwa, potwierdzamy zapoznanie się z instrukcjami i fakt przygotowania w/w plików ze zdjęciem twarzy i paszportu i klikamy „Continue”.

2. Dane osobowe i paszport

wiza indyjska, aplikacja online, dane osobowe i paszportowe
Druga strona formularza wizowego

Drugi krok to już bardziej konkretne pytania o szczegóły, podzielone na dwa bloki. Pierwszy dotyczy naszych danych personalnych a drugi paszportu. Otrzymamy również indywidualny numer formularza, na który będziemy się powoływali chcąc np. sprawdzić postęp w rozpatrywaniu naszego wniosku.

2a. Applicant details

 • Surname: Nasze nazwisko w brzmieniu i pisowni dokładnie jak w paszporcie (bez polskich znaków i łączników).
 • Given Name/s: Imię bądź imiona jeśli mamy ich więcej (oczywiście bez polskich znaków).
 • Trzecie pole w 99% pomijamy, ponieważ dotyczy sytuacji gdy zmienialiśmy dane osobowe. Jeśli je wybierzemy, system będzie oczekiwał poprzednich danych osobowych.
 • Gender: Wskazujemy naszą płeć (male = męska, female = żeńska). Wartym odnotowania jest fakt, że Indie rozpoznają tzw. trzecią płeć.
 • Date of Birth: Ta wartość została już uzupełniona przez system na podstawie wprowadzonej informacji na poprzednim ekranie.
 • Town/City of Birth: Podajemy nasze miejsce urodzenia (wieś, miasto).
 • Country/Region of Birth: Analogicznie jak powyżej, podajemy kraj urodzenia.
 • Citizenship/National ID No.: Wpisujemy nasz numer PESEL.
 • Religion: Z rozwijanego menu wybieramy nasze wyznanie religijne. Jeśli żadne z wymienionych nie jest właściwe, należy wskazać opcję „OTHERS”.
 • Visible identification marks: Widoczne znaki szczególne. Jeśli nie mamy takowych należy wpisać „NA” (not applicable / nie dotyczy). Jeśli mamy, to musimy w kilku słowach po angielsku je opisać (np. scar under left eye / blizna pod lewym okiem).
 • Educational Qualification: To odpowiednik naszego wykształcenia. Ponownie lista rozwijana przedstawia kilka opcji, gdzie zapewne będziemy wybierali pomiędzy dość ciekawie nazwanymi poziomami:
  • Below matriculation – niepełne podstawowe
  • Graduate – wyższe
  • Higher Secondary – średnie
  • Illiterate – tzw. niepiśmienny, całkowity brak wykształcenia
  • Matriculation – podstawowe
  • NA being minor – nie dotyczy (odpowiednie dla dzieci w wieku szkoły podstawowej)
  • Others – inne
  • Postgraduate – podyplomowe
  • Professional – wyższe specjalistyczne
 • Nationality/Region: Tu ponownie system nas wyręczy wpisując kraj z poprzedniego ekranu.
 • Did you acquire Nationality by birth or by naturalization?: Czy uzyskaliśmy obywatelstwo (polskie) poprzez urodzenie w kraju czy poprzez proces naturalizowania? Należy wskazać odpowiednią odpowiedź z rozwijanego menu przy czym wybierając tę drugą musimy wskazać kraj naszego pochodzenia.
 • Have you lived for at least two years in the country where you are applying visa?: Czy w ciągu minionych 2 lat mieszkaliśmy w Indiach? Odpowiedź tak lub nie.

2b. Passport details

 • Passport number: Seria i numer paszportu.
 • Place of Issue: Miejsce wydania paszportu.
 • Date of Issue: Data wydania dokumentu.
 • Date of Expiry: Data wygaśnięcia ważności paszportu.
 • Any other valid Passport/Identity Certificate(IC) held?: Czy posiadamy jeszcze jakiś dokument identyfikacyjny lub paszport (np. będąc dwupaństwowcem)? Wybierając odpowiedź pozytywną musimy podać komplet szczegółów i wskazać kraj, którego dotyczy. W 99% wybierzemy jednak odpowiedź negatywną, a tym samym ten fragment sekcji nas nie dotyczy… i zniknie.

Po wprowadzeniu danych klikamy „Save and continue” przechodząc do kolejnego etapu.

3. Nasz adres i dane rodziców

Kolejny ekran dotyczy naszego miejsca zamieszkania, danych osobowych rodziców, naszego wykształcenia i wykonywanego zawodu.

3a. Adres zamieszkania

wiza indyjska online, dane adresowe
Szczegóły naszego adresu w Polsce
 • House No./Street: Ulica i numer domu, także numer mieszkania jeśli nas dotyczy.
 • Village/Town/City: Nazwa wsi, miasta, w którym na co dzień mieszkamy.
 • Country: Wybieramy „POLAND” z rozwijanej listy.
 • State/Province/District: To będzie odpowiednik naszego województwa.
 • Postal/Zip Code: Kod pocztowy wpisany jako ciąg 5 cyfr, bez „-„.
 • Phone No. / Mobile No.: System oczekuje podania co najmniej jednego z dwóch numerów telefonu – stacjonarny lub komórkowy. Należy pamiętać o numerze kierunkowym +48.
 • Email Address: Tutaj jesteśmy ponownie wyręczani przez system, który tę zmienną pobrał z początkowego formularza.
 • Click here for same address: Zaznaczamy, jeśli nasz adres zamieszkania jest tożsamy z adresem zameldowania. Wówczas pozycje zostaną automatycznie uzupełnione. Jeśli jest inaczej, sami wpisujemy dane wg. instrukcji powyżej.

3b. Rodzice, stan cywilny, wykształcenie i zawód

formularz do wizy indyjskiej, dane rodziny
Trzecia strona – dane dotyczące rodziców, stanu cywilnego, wykształcenia i zawodu

Dane rodziców mają taki sam schemat wprowadzania danych więc uzupełniamy odpowiednio pola formularza u ojca i matki:

 • Name: Imię.
 • Nationality/Region: Narodowość.
 • Previous Nationality/Region: Wcześniejsza narodowość (np. jeśli rodzic pochodzi z obszaru wcześniej należącego do innego państwa). Jeśli nas nie dotyczy to po prostu omijamy to pole.
 • Place of Birth: Miejsce urodzenia.
 • Country/Region of Birth: Kraj urodzenia.

 • Applicant’s Maritial Status: Nasz stan cywilny może być wg. formularza divorcee (rozwiedziona/y), married (zamężna/żonaty lub single (singiel).
 • Were your Parents/Grandparents (paternal/maternal) Pakistan Nationals or Belong to Pakistan held area?: Czy Twoi rodzice lub dziadkowie mają pakistańskie korzenie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy zdawkowo ale konkretnie opisać szczegóły. W 99% przypadków wybierzemy jednak opcję „NO”.

 • Present Occupation: Obecnie wykonywany zawód. System ma dość wąski wachlarz możliwości, ale powinniśmy wskazać profesję najbliżej pasującą do obecnego zajęcia lub określającą branżę, w której działa nasza firma.
 • Employer Name/Business: Nazwa naszej firmy bądź firmy, w której pracujemy.
 • Designation: Zajmowane przez nas stanowisko (pole opcjonalne).
 • Address: Należy podać adres firmy, a w przyp. pracy w oddziale adres oddziału.
 • Phone: Numer kontaktowy do firmy (pole opcjonalne).
 • Past occupation, if any: Wcześniejszy zawód, jeśli dotyczy (pole opcjonalne).
 • Are/were you in a Military/Semi-Military/Police/Security. Organization?: Czy byliśmy/jesteśmy członkami jakiejkolwiek militarnej bądź paramilitarnej organizacji? Wybierając „YES” musimy podać bliższe szczegóły, takie jak nazwa, stopień, funkcja, miejsce służby. Jeśli nie jesteśmy związani z Policją czy wojskiem możemy spokojnie zaznaczyć „NO”.

Po uzupełnieniu wymaganych pól klikamy „Save and continue”.

4. Co zamierzamy zwiedzać i osoba kontaktowa

Nie każdy kraj wymaga takich szczegółów, ale Indie są zainteresowane naszymi miejscami pobytu w tym kraju, ewentualnymi wcześniejszymi wizytami i jeszcze bardziej ewentualnymi problemami. Co więcej, system zapyta nas również o wizyty w innych państwach na świecie. Warto sprawdzić w tym momencie wbite pieczątki w paszporcie, z którym udamy się do Indii.

4a. Wiza do Indii – jaki mamy plan pobytu

indyjska aplikacja o wizę online, miejsca odwiedzane i wcześniejsze wizy
Tu podajemy plan wyjazdu i informacje o wcześniejszych wizytach
 • Type of Visa oraz Visa Service są polami już wypełnionymi przez system na podstawie wcześniej wprowadzonych danych.
 • Places to be visited: Miejsca, które zamierzamy odwiedzić. Nie chodzi tutaj o konkretne zabytki czy pomniki przyrody a miejscowości. Wymieniamy po przecinku miasta, które w naszej podróży przyjdzie nam odwiedzić. Jeśli w jednej linii zabraknie miejsca, jest jeszcze druga. Wielkość liter nie ma znaczenia ale trzymajmy się angielskiej pisowni.
 • Have you booked any room in Hotel/Resort etc. through any Tour Operator?: Czy dokonano rezerwacji jakiegokolwiek noclegu poprzez biuro podróży? Jest to pole opcjonalne i chyba warto wybrać prawdę (czyli „NO”). Jeśli w naszym przypadku jest inaczej, to „YES” wymaga podania bardziej szczegółowych informacji w kolejnych polach – nazwa i adres biura podróży, nazwa hotelu, w którym się zatrzymaliśmy i miasto.
 • Duration of Visa, No. of Entries oraz Port of Arrival in India to pola, które system sam wypełni na podstawie wcześniejszych odpowiedzi.
 • Have you ever visited India before?: Czy kiedykolwiek wcześniej odwiedziliśmy Indie? Wybierając opcję „NO” powinniśmy podobnie wybrać przy kolejnym pytaniu. Jeśli jednak już byliśmy wcześniej w Indiach to odkryją się przed nami dość szczegółowe pole do wypełnienia – adres zamieszkania, poprzednio odwiedzone miejsca, numer wizy, jej rodzaj, data i miejsce uzyskania.
 • Has permission to visit or to extend stay in India previously been refused?: Czy kiedykolwiek odmówiono Tobie wizy lub jej przedłużenia? Jeśli tak, to należy podać informację kiedy to nastąpiło i jaki organ udzielił odmowy. Jadąc do Indii po raz pierwszy jedyną słuszną odpowiedzią jest „NO”.

4b. Gdzie byliśmy na świecie i nasz kontakt

aplikacja o wizę online, Indie, historia odwiedzonych krajów
Lista odwiedzonych krajów oraz kontakt w Indiach

Na tym etapie musimy zmierzyć się z pytaniami bardziej organizacyjnymi i dotyczącymi naszej historii wojaży.

 • Countries visited in last 10 years: Podajemy kraje, które odwiedziliśmy w przeciągu minionej dekady. Obowiązuje limit 20, co w naszym przypadku skończyło się wymienieniem tych bardziej (wg. nas) „bezpiecznych” z punktu widzenia pogranicznika. Wskazaliśmy np. Maltę czy RPA, ale pominęliśmy Izrael.
 • Have you visited SAARC countries (except your own country) during last 3 years?: Czy odwiedziłeś/aś w ciągu mininonych 3 lat kraje Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (Afganistan, Pakistan, Bangladesz, Sri Lanka, Nepal, Malediwy, Bhutan), nie licząc kraju zamieszkania. W przypadku odpowiedzi twierdzącej system pokaże dodatkowe pola, gdzie wybieramy odpowiedni kraj, rok wizyty i liczbę przekroczeń granicy.
 • Reference name in India: Dane osoby kontaktowej w Indiach.
 • Address: Analogicznie jak wyżej, adres naszego pierwszego noclegu w Indiach.
 • State: Wybieramy z rozwijanego menu odpowiedni stan.
 • District: … i zawężamy stan do konkretnego dystryktu wskazując ten właściwy.
 • Phone: Telefon kontaktowy do podanej wyżej osoby kontaktowej.
 • Reference Name in POLAND: Imię i nazwisko osoby kontaktowej w Polsce.
 • Address: Jej adres.
 • Phone: Jej telefon kontaktowy z nr kierunkowym +48.

KONTAKT W INDIACH – Jeśli jest to problematyczne, bo np. mamy rezerwację w hotelu, to wystarczy odezwać się do tej placówki i poprosić o dane do wpisania we wniosku wizowym. Z tym nie powinno być żadnego problemu i wystarczy jakieś imię i nazwisko osoby na recepcji. Telefon i adres mamy na stronie internetowej bądź w Mapach Google. W naszym przypadku podaliśmy adres miejsca, pod którym pierwotnie mieliśmy spędzić 3 noce. Po uzyskaniu wizy plan uległ zmianie i pierwsze dni spędzimy w innym hotelu ale już oczywiście tych zmian nie komunikujemy dalej, ponieważ po otrzymaniu wizy nie ma możliwości jej edycji.

Gdy wszystko gotowe, wybieramy przycisk „Save and continue”.

5. Wiza do Indii – pytania dodatkowe

pytania dodatkowe w formularzu wizowym online, Indie
Dodatkowe pytania dot. bezpieczeństwa
 • Have you ever been arrested/ prosecuted/ convicted by Court of Law of any country?: Czy kiedykolwiek byłeś/aś aresztowany / oskarżony / skazany przez sąd jakiegokolwiek kraju?
 • Have you ever been refused entry / deported by any country including India?: Czy kiedykolwiek odmówiono Ci wjazdu / deportowano Cię z jakiegokolwiek kraju, włączając Indie?
 • Have you ever been engaged in Human trafficking/ Drug trafficking/ Child abuse/ Crime against women/ Economic offense / Financial fraud?: Czykiedykolwiek byłeś/aś zaangażowany/a w handel ludźmi / handel narkotykami/ molestowanie dzieci / przestępstwa przeciwko kobietom / przestępstwa o charakterze gospodarczym / oszustwa finansowe?
 • Have you ever been engaged in Cyber crime/ Terrorist activities/ Sabotage/ Espionage/ Genocide/ Political killing/ other act of violence?: Czykiedykolwiek byłeś/aś zaangażowany/a w cyberprzestępczość / działalność terrorystyczną / sabotaż / szpiegostwo / ludobójstwo / zabójstwa na tle politycznym i/lub inne akty przemocy?
 • Have you ever by any means or medium, expressed views that justify or glorify terrorist violence or that may encourage others to terrorist acts or other serious criminal acts?: Czy kiedykolwiek w jakikolwiek sposób wyraziłeś/aś poglądy, które usprawiedliwiają lub gloryfikują przemoc lub terroryzm lub mogą zachęcać do aktów terrorystycznych lub innych poważnych czynów przestępczych?
 • Have you sought asylum (political or otherwise)in any country?: Czy ubiegałeś/aś się o azyl (polityczny lub inny) w jakimkolwiek kraju?

Ta część całego formularza jest „dość prosta”. W sumie ciężko jest przewidzieć skutki twierdzącej odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie więc tego nie będziemy głębiej analizowali, ponieważ byłoby to czyste teoretyzowanie. Zakładając, że wszystkie odpowiedzi są przeczące pozostaje zaznaczenie kwadracika, który potwierdza poprawność wprowadzonych przez nas danych pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Klikamy zatem „Save and continue”.

6. Nasze zdjęcie

załączanie zdjęcia do formularza wizowego do indii
Tu załączamy nasze zdjęcie formatu paszportowego

Doszliśmy do momentu, w którym musimy załączyć zdjęcie naszej twarzy. Zakładając, że plik jest zgodny z wyżej opisanymi wymaganiami nie powinniśmy napotkać żadnych problemów. Co więcej, po załadowaniu pliku na serwer możemy je podejrzeć i dodatkowo przyciąć, co potwierdzamy przyciskiem „Crop and save”. Na koniec klikamy „Save and continue” i przechodzimy do kolejnego etapu.

W sytuacji gdy zdjęcie z jakichś powodów nie podoba się nam istnieje opcja jego usunięcia i dodania innego. Aby do tego doszło, na końcowym etapie należy wybrać „Upload image again”.

7. Zdjęcie paszportu

załączanie paszportu do wizy indyjskiej
Tutaj dodajemy skan paszportu

Jedną z ostatnich czynności jest dołączenie zdjęcia paszportu. Podobnie jak przy zdjęciu naszej twarzy, jeśli wymagania są spełnione to po wybraniu funkcji „Upload document” po prawej stronie pojawi się zielone słowo „Uploaded”. W tym momencie możemy podejrzeć nasz plik (funkcja „view”) lub wysłać go ponownie (funkcja „re-upload”).

Zanim wciśniemy „Confirm” kończąc etap wprowadzania danych musimy jeszcze zaznaczyć, że oba załączone pliki (nasze zdjęcie oraz zdjęcia paszportu) są zgodne ze stanem faktycznym i wymaganiami. Dobrze jest kontrolnie rzucić okiem szczególnie na zdjęcie paszportu, którego dane powinny być łatwe do odczytania.

8. Podsumowanie

podsumowanie eta formularza wizy indyjskiej online
Strona z podsumowaniem informacji

Wszystkie wymagane dane wprowadziliśmy, odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, jesteśmy gotowi. Formularz nie powinien zawierać błędów, stąd na koniec wyświetli nam się podsumowanie w wersji tylko do odczytu. Jeśli cokolwiek wzbudzi nasz niepokój możemy jeszcze się cofnąć i poprawić dane klikając „Modify”. Jeśli wszystko wygląda OK klikamy „Verified and continue”.

9. Wiza do Indii – płatność

płatność za wizę, indie
Akceptacja warunków płatności i wybór sposobu jej wykonania

Formalności mamy za sobą, a teraz czas na płatność za rozpatrzenie naszego wniosku. Na ostatniej stronie całego procesu wybieramy najpierw „YES” aby kolejny raz potwierdzić poprawność i zgodność danych oraz zgodzić się na płatność bez opcji odzyskania środków w przypadku odrzucenia aplikacji. Klikając „Pay now” zobaczymy kilka opcji płatności do wyboru:

 • SBI e-pay
 • PayPal – tę opcję wybieramy i klikamy „Continue”
 • Axis Bank
bramka płatności za wizę do indii
Bramka zewnętrznej firmy obsługującej płatności wizowe

W sposób dość niejednoznaczny trafiamy jednak do SBI e-pay, która co prawda ma PayPal, ale realizuje także międzynarodowe przelewy. Ta opcja nas właśnie interesuje – Debit / Credit Card. Po krótkiej chwili (czekamy, nic nie klikamy) załaduje się terminal do wprowadzenia danych naszej karty, które wpisujemy w odpowiednie rubryki. Po prawej stronie pokaże się wówczas należny podatek do zapłacenia, który wraz z kosztem samej wizy zostanie pobrany z rachunku karty. Tu praktycznie kończy się cały proces i nasza wiza do Indii po kliknięciu „Pay Now” będzie po chwili opłacona.

Aby uzyskać najlepszy możliwy kurs waluty warto skorzystać z płatności Revolut. Z doświadczenia wiemy, że ten bank-aplikacja finansowa posiada bardzo dobre warunki przewalutowania, o czym więcej napisaliśmy tutaj. Jeśli nie chcemy lub nie mamy czasu na zakładanie „rewolucyjnego” konta powinniśmy w naszym banku otworzyć rachunek USD i zmienić kartę na wielowalutową. Większość rozpoznawalnych instytucji finansowych oferuje zautomatyzowany proces online. To pozwoli ominąć okrutnie niekorzystne kursy bankowe choć cena zakupu waluty nie będzie zbyt atrakcyjna.

10. Potwierdzenie

wiadomość potwierdzająca płatność za eta indie
Potwierdzenie płatności za wizę

Po dokonanej płatności system wróci do głównej aplikacji i wyświetli stosowny ekran z potwierdzeniem. Od tego momentu powinniśmy czekać maksymalnie 72 godziny do uzyskania informacji o przebiegu procesu wizowego. W naszym przypadku otrzymaliśmy informację na email po ok. 18 godzinach. Tak, była ona pozytywna 🙂

pozytywna decyzja dotycząca wniosku wizowego, indie
Wynik zapytania o status wniosku wizowego )pozytywny)

Wiza do Indii – sprawdź status

sprawdzanie statusu wizy indyjskiej online
Główna strona systemu e-Visa
sprawdzanie statusu aplikacji wizowej do indii online
Strona zapytania o status e-Visa

Na głównej stronie (strona początkowa) klikamy „Check your Visa Status”. Zostaniemy przeniesieni do strony, która w celu pokazania interesujących nas danych musi zweryfikować tożsamość lub uprawnienia. Tutaj musimy podać numer aplikacji wizowej oraz numer paszportu + przepisać dynamiczny kod zabezpieczający. Po kliknięciu „Check Status” otrzymamy wynik zapytania, ale być może z inną informacją w polu „Application status”. Dopóki nie wyświetla się „Granted” dopóty powinniśmy dalej czekać… o ile nie minęły 72 godziny. W innym przypadku najprawdopodobniej wniosek miał błędy lub odpowiedzi wzbudziły zainteresowanie odpowiednich urzędników i nic pozytywnego z tego nie wyniknie.

Bądźmy jednak dobrej myśli! Jeżeli status aplikacji jest „Granted” wówczas klikamy na „Print Status” co wygeneruje plik pdf i pobierze na nasz pulpit lub do wskazanego folderu lokalnego. Ów dokument ma format strony A4 i wygląda mniej więcej jak poniżej. Z oczywistych powodów wrażliwe dane zostały zamazane.

wiza do indii, gotowa promesa do wydrukowania, pdf
Gotowa promesa wizowa (ETA) – 30 dni, turystyczna, jednorazowy wjazd

UWAGA – na lotnisku powinniśmy mieć wydrukowaną wizę! Nie ma możliwości pokazania kodu kreskowego lub QR na telefonie, pomimo ich umieszczenia w dokumencie. Jest to bardzo ważne, ponieważ brak tej kartki automatycznie blokuje nam wjazd do Indii. Ubieganie się o wizę po przybyciu (e-Visa on arrival) jest możliwe tylko dla obywateli 11 państw, wśród których nie ma Polski. Być może pewnym wyjściem awaryjnym będzie zdjęcie wizy w telefonie i umieszczenie w nim także jej pliku pdf. W sytuacji gdy jeszcze przed kontrolą graniczną będziemy mogli skorzystać z drukarki uratuje nam to cały wyjazd (mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe).

W samolocie…

Jeszcze w samolocie otrzymamy do wypełnienia niewielki druk o nazwie Arrival Card for Passengers. Jest on również dostępny przed kontrolą paszportową na lotnisku w Delhi, ale wygodniej dopełnić formalności jeszcze przed wylądowaniem. Wówczas z gotowymi dokumentami (paszport, wiza, druk wjazdowy) możemy spokojnie udać się do okienka w celu uzyskania wizy. Wspomniany druk wymaga podania od nas: imię i nazwisko, data urodzenia, seria i nr paszportu, nr lotu, data przybycia do Indii, kraje odwiedzone w minionym tygodniu, pierwszy adres pobytu w Indiach (wpisujemy N/A jeśli spędzamy kilka godzin w transferze na lotnisku), nr telefonu.

wiza do Indii dokumenty

Wiza do Indii – uwagi końcowe

Nie było tak strasznie, prawda? Dlaczego zatem płacić pośrednikom wielokrotność kwoty wizy skoro sami potrafimy o nią zadbać? Jedyna oficjalna strona do aplikowania o wizę elektroniczną, pomimo jej szaty graficznej, jest naprawdę bogatym źródłem wszelkich informacji. Nie powinniśmy mieć żadnego problemu aby nasza wiza do Indii została rozpatrzona pozytywnie. Oczywiście, znajomość języka angielskiego jest bardzo wskazana, ale nawet bez niej możemy skorzystać z tłumaczenia w przeglądarce i posiłkować się powyższą instrukcją.

Praktycznie do końca 2022 roku obowiązywała turystów dodatkowa rejestracja w systemie Air Suvidha dedykowanym do monitorowania przypadków Covid-19. Na chwilę obecną na szczęście rejestracja jest zawężona do 6 krajów o podwyższonym ryzyku, wśród których nie ma Polski. Tym samym formalności wjazdowe ograniczają się do uzyskania wizy i przedstawienia paszportu ważnego co najmniej jeszcze 6 miesięcy.

5 5 głosów
Oceń wpis:

Podobne

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Ciekawy wpis? Dodaj swój komentarz.x